Dit doen we

Zelfevaluaties en toezichtvisie

Zelfevaluaties en Evaluaties (RvC, RvT, RvB)

Een effectieve, vertrouwelijke en prettige methode voor zelfevaluaties. Gericht op reflectie en vooruit kijken.
Onderwerpen zijn o.m.: samenstelling en diversiteit, dynamics en reflectie, processen, governance inrichting en samenspel. Bedrijfscultuuraspecten en andere gewenste elementen worden betrokken.
Het proces omvat het afnemen van een korte vragenlijst/survey, individuele diepte-interviews, bespreking van de resultaten in een plenaire sessie en de rapportage (tevens geschikt als nulmeting). Vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

 

Jeannette Franken is zeer ervaren in het begeleiden van Board evaluaties bij beursgenoteerde bedrijven, financiële instellingen, corporate sector en de semi-publieke sector (zoals zorginstellingen).
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid wordt onze kennis ook voor de culturele sector ingezet op aangepaste voorwaarden.

 

Toezichtvisie

BeCore kan u begeleiden bij het opstellen van uw toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader en informatieprotocol. In één of twee bijeenkomsten met de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur heeft u gezamenlijk een visie vastgesteld of een dynamisch framework. Dit geeft een helder referentiekader dat als toetssteen kan worden benut en dat richting geeft aan het toezicht. 

 

Verantwoording
Wij helpen u bij het opstellen van het commissarissen verslag en transprarantie eisen.

Board en leiderschapsontwikkeling

360 graden feedback RvB / ExCo / directie
Naast zelfevaluaties verzorgen we een 360 graden feedback proces op RvB en directeursniveau.
Hiervoor wordt een survey uitgezet en vertrouwelijke interviews afgenomen. Er is altijd sprake van een gebalanceerde en genuanceerde vertaalslag in de rapportage waarbij de leden hun eigen reflectie kunnen toevoegen. 

 

Ontwikkelingssessies 'Governance for growth' 
We helpen u de talenten en vaardigheden van de RvC, Bestuur of teamleden optimaal in te zetten. We helpen u maximale waarde toe te voegen aan strategische doelen en groei. 

Hoe kunnen MT leden beter samenwerken? 

Beter inzicht in team performance door reflectie op competenties, kracht en valkuilen. Wij kunnen u helpen met tools of Leiderschapsscans. Ook kunnen de AEM Cube of Management Drives gebruikt worden om inzicht te krijgen in de team samenstelling. Daarnaast worden aannames (bias) en gedrag besproken.

 

Dialoog sessies / maatschappelijke context 

BeCore begeleidt dialoogtafels waarbij maatschappelijke ontwikkelingen en impact op de organisatie wordt besproken.  Bijvoorbeeld sessies over het Shell vonnis en Klimaatdoelstellingen.

Welke maatschappelijke elementen raken uw organisatie en hoe kunt u hierop voorsorteren?
Hoe kan uw organisatie gewenst gedrag en cultuur beter verankeren?

Wij gebruiken werkvormen en gestructureerde dialoogsessies om organisaties meer bewust te maken van context en eigen dynamiek. 
We werken samen met externe sprekers voor de nodige challenge.

 

 

Governance advies en Governance scan

Advies inzake inrichting topstructuur en samenstelling RvC/RvT en RvB

  • Wilt u de inrichting en werking van de topsstructuur van de organisatie tegen het licht houden? Is dit nog van deze tijd en effectief? Wij begeleiden u bij de optimalisatie.
  • Het benoemen van een goed bestuur is de kerntaak van de RvC en RvT. De Raad dient een visie te ontwikkelen op basis van strategie, structuur en mens. BeCore begeleidt u bij het scherpstellen van het profiel en geeft advies op samenstelling, omvang en competenties op basis van strategische doelen en competentie- en persoonlijkheidsmatrixen.U heeft dan een doordacht en scherp profiel voor ogen waarop passende kandidaten kunnen worden geworven (wij zijn geen searchbureau maar kunnen u doorverwijzen).


Governance scan

Governance, cultuur en leiderschap zijn essentieel bij herstructurering, Private Equity investeringen en fusies. Wij brengen brengt dit systematisch in kaart in een scan met pragmatische aanbevelingen ter verbetering van de waarde of ter verantwoording aan de betrokken stakeholders. 

 

Advies Governance vraagstukken

We helpen u met alle Governance vraagstukken. Zoals ontwerp en analyse van Corporate Governance Codes, gap analyses en bredere inrichtingsvraagstukken.

Boardroom / team dynamiek en feedback

Dynamics sessions (3 of 6 uur sessie)

Wij helpen met het optimaliseren van boarddynamiek en het waarborgen van zelfkritisch vermogen van het bestuur, de top en/of RvC of RvT. Deelnemers bespreken context en dynamiek, belangrijke bedrijfsdilemma’s en besluitvorming. Vaak wordt dit gevolgd door feedback sessies.

 

Feedback in Boards
Goede leiders vragen regelmatig om feedback. Feedback en reflectie is cruciaal voor modern leiderschap waarin minder ego en meer visie en coaching gewenst is. Wij begeleiden reflectie- en feedback sessies op een positieve en soms speelse wijze (Virtual reality of andere inspirerende werkvormen). Met respect voor ieders gevoeligheden en gericht op ontwikkeling van het individu of de board als collectief.

Educatie / Geschiktheidstoets

Training en permanente educatie

BeCore biedt korte intensieve trainingen op het gebied van Governance en dynamiek, bijvoorbeeld voor leden van RvC's of RvT's, Bestuur, pensioenbesturen of senior management:

  • Keys in Governance: basis training voor nieuwe commissarissen voor rolbewustzijn en rolvastheid.
  • Legal governance: een training waarin het juridische kader, zoals aansprakelijkheden, Governance Codes en eventueel groepsverhoudingen, wordt toegelicht en uitgediept.
  • Dynamics: over  Board en teamdynamiek en Bias. Nieuwe ontwikkelingen worden benoemd. 

 

Geschiktheidstoetsing / fit and proper

Daarnaast kunnen wij ook individuen voorbereiden op geschiktheidstoetsen of 'fit and proper toetsing' door externe toezichthouders.

Conflictbemiddeling en mediation

De dynamiek tussen 2 mensen, binnen een team of bestuur kan soms vast komen te zitten. Vaak kan een onafhankelijk derde hulp bieden en de samenwerking weer vlot trekken of minimaal de behoeftes en belangen in beeld brengen waardoor meer begrip voor elkaar kan ontstaan. Jeannette heeft een mediationopleiding gedaan en mediations uitgevoerd. BeCore werkt ook samen met gespecialiseerde mediators.