Zo doen we dat

BeCore Governance gebruikt verschillende methodes om effectief met de RvC/RvT, RvB of het team aan de slag te gaan.
Naar behoefte kan dit samen met u worden ingevuld of aangevuld.

Group 111911110999

BeCore methode

Analyse. Listen. Connect with context. Recommend. Change.
Gestructureerde aanpak voor advies, bijvoorbeeld voor zelfevaluaties: door 12 jaar ervaring geperfectioneerd, compacte vragenlijsten, vertrouwelijke diepte interviews, rapportage met heldere implementeerbare aanbevelingen en gezamenlijke slotsessies waarbij de belangrijke aanbevelingen en best practices worden besproken. Follow up sessies mogelijk.

We gebruiken onze kennis, ervaring en best practices uit de sector en markt. Belangrijke elementen zijn vertrouwelijkheid en vertrouwen bij de interviews. Ook onderscheiden wij ons door de kennis van de binnenkant van organisaties, snel begrip van context en strategisch inzicht. De rapporten bevatten ook de positieve zaken en raken de kern met de juiste constructieve toon.

Voor leiderschapseffectiviteit gebruiken we ook instrumenten zoals Leiderschapsscans, Management Drives, AEM-cube, Quinn, Covey, tools zoals de Toekomsttafel, Dialoogtafel en Context impacttafel.
Voor optimalisatie kunnen we samenwerken met onze experst en strategische partners.

Group 111911110958

MD Kleurprofielen

Management Drives

Door middel van de bekende kleurenprofielen kunnen de drijfveren en kwaliteiten in beeld worden gebracht.
De kleurenprofielen geven een objectieve taal voor begrip en aanspreken. MD is een model waarin zes drijfveren worden geduid die worden vertegenwoordigd door zes kleuren. De kleuren geven aan waar iemand naar streeft, hoe hij of zij zich gedraagt en hoe de omgeving tegen de persoon aankijkt. Het gecombineerde team-profiel geeft helder weer welke kleuren sterk en minder sterk in het team aanwezig zijn en hoe het team hierop kan inspelen. 

AEM Cube 111905048844

AEM Cube

AEM-Cube

De AEM-Cube is een driedimensionaal ontwikkelinstrument om de talenten en uitdagingen in kaart te brengen. De AEM Cube onderzoekt drie belangrijke dimensies van verandering en groei: Attachment, Exploratie en het Managen van complexiteit. Op basis hiervan wordt de contributie van een individu in het proces van groei en verandering beschreven. Door de combinatie krijgt het team inzicht in de samenstelling en diversiteit van kwaliteiten.

  • Attachment: hoe leer je en los je dingen op  – via inhoud of meer vanuit de relaties?
  • Exploration: in welke fase van de groeicurve ben jij op je best – in de opbouw en ontwikkeling of breng jij juist stabiliteit (op koers houden)?
  • Maturity: vanuit welk perspectief benader je zaken – meer als als generalist en verbinder of specialist?
Vrouwe justitia 111911110763

Relevante regelgeving en codes

Monitoring Commissie Corporate Governance

www.mccg.nl

 

Nederlandse vereniging banken

www.nvb.nl

 

Woningbouwcorporaties: Aedes

www.aedes.nl

 

Govenrancecode Zorg

www.governancecodezorg.nl

 

Governancecode Pensioenfondsen

www.codepensioenfondsen.nl