Nieuws & blogs

Betekenisvol rapporteren: Consultatiedocument Code Corporate Governance

01-03-2022

Betekenisvol rapporteren

Monitoring Commissie publiceert herzieningsvoorstel Code


Op 21 februari 2022 heeft de Monitoring Commissie (MC) onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr een voorstel tot herziening van de Code ter consultatie gepubliceerd. 

Er kan tot en met 17 april 2022 op deze publieke consultatie worden gereageerd.

De Monitoringcommissie zet in op betekenisvol rapporteren en wil meer inhoud op thema's als ESG en D&I bij de lange termijnwaardecreatie. 

In het consultatiedocument richt de MC zich op de volgende 5 thema's:


1. Langetermijnwaardecreatie met de nadruk op ESG, onder meer:

  • onderdeel van de strategie moet zijn een ESG-strategie; ondernemingen leggen daarover verantwoording af in het bestuursverslag, inclusief de impact op de productie- en waardeketen.
  • het opstellen van een beleid door het bestuur van de vennootschap voor een stakeholderdialoog 
  • het afleggen van verantwoording in het bestuursverslag over hoe de cultuur en de onderliggende waarden en gestimuleerd gedrag bijdragen aan lange termijn waardecreatie


2. De rol van aandeelhouders, onder meer:

  • de aandeelhouders dienen het belang van een strategie gericht op lange termijn waardecreatie te onderkennen
  • introductie van een regeling ter stimulering van een dialoog tussen aandeelhouders en vennootschappen
  • voorschriften op het gebied van het betrokkenheidsbeleid van institutionele beleggers
  • voorschriften over onthouding van stemmen door aandeelhouders met grotere shortposities dan longposities en over het terughalen van uitgeleende aandelen

3. Diversiteit- en inclusie

  • voor de samenstelling van het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC") en ExCo wordt voorgesteld om aan de vereisten toe te voegen ervaring, persoonlijke kwaliteiten, leeftijd, genderidentiteit, nationaliteit en (culturele) achtergrond. Een RvC lid mag genderidentiteit vermelden.
  • formulering van een D&I beleid voor de top, subtop en het hele werknemersbestand door het bestuur onder toezicht van de RvC
  • het bij de verantwoording van het D&I beleid inzicht geven in instroom, doorstroom en retentie van divers talent in de organisatie

4. Aanpassingen re versterking van de verantwoordingsketen; risicobeheersing

5. Aanpassingen m.b.t. gewijzigde wet- en regelgeving (responstijd; beloningen)

 

De Monitoring Commissie streeft ernaar de Code in werking te laten treden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2023.